strona główna


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W GDAŃSKU

80-958 Gdańsk, ul. Mariacka 25/26
centr. +48 58 32 22 100
fax +48 58 32 22 111
fax +48 58 32 22 135
mag@archeologia.pl


     

ODDZIAŁ W GNIEWIE
83-140 Gniew, Plac Zamkowy 2
tel.: +48 58 535 35 29
a.grochocka@archeologia.pl


    

ODDZIAŁ "GRODZISKO W SOPOCIE"
81-715 Sopot, ul. Haffnera 63
tel. 58 340 66 00
grodzisko@archeologia.pl


CEA

CENTRUM EDUKACJI ARCHEOLOGICZNEJ
"BŁĘKITNY LEW"
Spichlerz "Błękitny Baranek"
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 53
tel. 058 320 31 88
cea@archeologia.pl

 

PIWNICA ROMAŃSKA
80-844 Gdańsk,
Plac Dominikański 1
tel. 508 816 502
piwnicaromanska@archeologia.pl


 

Zapraszamy na wystawę
"Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką"

5 marca 2015 – 30 czerwca 2015 r.
w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej

Rzucewo od ponad stu lat jest ważnym punktem na mapie archeologicznej południowego Bałtyku. W 1894 roku odkryte zostały ślady osady z późnej epoki kamienia. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził Hugo Conwentz – dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku. W latach 1927–1929 prace wykopaliskowe prowadzili profesorowie Józef Kostrzewski i Konrad Jażdżewski. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w 1984 roku wznowiło prace terenowe na osadzie, które prowadzono do 2013 roku.

Już w 1930 roku na podstawie odkryć w Rzucewie, wprowadzono do literatury termin KULTURA RZUCEWSKA. Oznacza on zespół zabytków archeologicznych takich jak: naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i kamienne, charakterystyczną zabudowę osad, sposób zdobywania pożywienia – typowy dla plemion rybacko-łowieckich żyjących nad Zatoką Gdańską i Pucką oraz Zalewem Wiślanym i Kurońskim.

Wystawa ma na celu pokazanie różnych aspektów życia dawnych łowców: od naczyń glinianych, broni wykonanej z krzemienia i kamienia, obróbki bursztynu po sposoby zdobywania pożywienia. Uzupełnieniem ekspozycji są rekonstrukcje narzędzi krzemiennych i stroju dawnego łowcy. Celem wystawy jest też pokazanie w jaki sposób neolityczny łowca korzystał z otaczającego go środowiska przyrodniczego.
Przygotowane plansze przybliżają Park Kulturowy, który powstał na terenie dawnej osady, gdzie w miejscu dawnych domów i pracowni powstały ich rekonstrukcje.

Odwiedzając wystawę o rzucewskiej osadzie warto pamiętać słowa brytyjskiego archeologa J.D.Clarka „Jednym z głównych uroków prehistorii jest jej przydatność do studiowania wzajemnego oddziaływania społeczeństwa i otaczającej je przyrody w ciągu długich okresów czasu”. Przeprowadzone badania archeologiczne w Rzucewie pozwoliły na poznanie relacji środowisko a człowiek w epoce kamienia.

Zapraszamy zatem do świata łowców i rybaków z epoki kamienia


 

Plakietki pielgrzymie powędrują do Santiago de Compostela

22 marca 2015 roku w godzinach przedpołudniowych w „Piwnicy Romańskiej”, najmłodszym oddziale naszego muzeum, odbyło się spotkanie z Markiem Kamińskim, w trakcie którego dyrektor Ewa Trawicka przekazała podróżnikowi dwie kopie XV-wiecznych zapinek pielgrzymich, jedną związaną z Bazyliką Mariacką, drugą z katedrą Santiago de Compostela.  
Marek Kamiński pielgrzymuje do Santiago de Compostela odbywając, jak sam mówi, podróż w wymiarze duchowym, ale także promując autorski projekt edukacyjny 3 biegun skierowany do dzieci i młodzieży.
Włączając się w tę akcję chcemy z jednej strony poprzeć projekt, z drugiej zaś zwrócić uwagę na wciąż żywą tradycję pielgrzymowania i na przepiękne zabytki związane z kulturą pielgrzymkową jakimi były plakietki. Muzeum posiada ich ponad 1200 i jest to unikatowy w skali kraju zbiór. Pozyskiwane były przez lata w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Gdańska. W tej chwili część zbioru prezentowana jest na wystawie czasowej w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Wyprawa podjęta przez gdańskiego podróżnika jest niezwykłą okazją, by nasze zabytki odbyły, tak jak przed wiekami, podróż pątniczym szlakiem.

 

 

Zapraszamy serdecznie na wykład dr Romana Shiroukhova

25 marca (środa), o godzina 11.00

Zapraszamy serdecznie na wykład dr Romana Shiroukhova z Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Wilnie

pt. "Rozwój Bałtów Zachodnich w XI-XIII wieku na podstawie źródeł archeologicznych"

Wykład odbędzie się 25 marca (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej 25/26

 

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca w Akwarium Gdyńskim
Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytut Badawczego

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku włącza się w akcję Akwarium Gdyńskiego i zaprasza 22 marca (niedziela) do poznania dziedzictwa Morza Bałtyckiego - z biologicznego, historycznego i społecznego punktu widzenia. Program.

Dla obywateli krajów nadbałtyckich, obecność plaż, czy morza jako takiego, jest na tyle oczywista, że w zasadzie nad tym faktem się nie zastanawiamy. Tymczasem mieszkamy nad wyjątkowym morzem, z którego (świadomie lub nie) czerpiemy korzyści każdego dnia. Warto jest sobie o tym przypomnieć, chociażby przy okazji zbliżającego się Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego. To święto, które obchodzimy tylko my - mieszkańcy krajów nadbałtyckich - aby uczcić najmłodsze i najsłodsze ze wszystkich mórz świata.

Z naszego Muzeum udział wezmą:
- Danuta Król z wykładem - Osada Łowców Fok, godz. 14:00 w Sali kinowej Akwarium
- Andrzej Wędzik z pokazem warsztatu krzemieniarskiego dawnego łowcy fok, od godz. 11.00 do 16.00 w Galerii Akwarium

 

Promocja książki "Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu"

19 marca 2015 roku, godz. 12.00
Sala odczytowa Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku serdecznie zaprasza na promocję książki "Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu"

W trakcie spotkania prof. dr hab. Magdalena Mączyńska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład pt. "Kiedy nastąpił koniec kultury wielbarskiej?"

 

Konferencja Naukowa "Między Gdańskiem a Santiago"
14 marca 2015 roku

Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodów 600-lecia konsekracji kościoła św. Jakuba w Gdańsku. Składają się na nią cztery sesje naukowe zaplanowane w nowym gmachu Biblioteki Gdańskiej PAN i w kościele św. Jakuba.
Program Konferencji

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa planszowa pod tym samym tytułem "Między Gdańskiem a Santiago", eksponowana w budynku Biblioteki Gdasńskiej przy ul. Wałowej 24. Na niej prezentowane będą m.in. wyniki badań archeologicznych i antropologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła św. Jakuba w Gdańsku. Prezentacja obejmie ponadto przedstawienie w ujęciu historycznym kompleksu szpitala i kościoła a także bram św. Jakuba. Ukarze wspólny etap dziejów Biblioteki i Kościoła. Zobrazuje szlaki pielgrzymie między Gdańskiem a Santiago de Compostela i przedstawi postać św. Jakuba.

Organizatorzy konferencji:
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku
Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
PAN Biblioteka w Gdańsku
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Nasze Muzeum reprezentować będą:
mgr Krzysztof Dyrda
dr Henryk Paner
dr Aleksandra Pudło

 

Nowa książka w dziale wydawnictwa

Z dziejów badań archeologicznych na pomorzu wschodnim(kliknij aby powiększyć)

Nowa książka w dziale wydawnictwa

Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań(kliknij aby powiększyć)

 

Uroczyste otwarcie nowego oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Piwnica Romańska przy ul. Pl. Dominikański 1.

Dnia 30 grudnia 2014

Dnia 30 grudnia 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Piwnica Romańska przy ul. Pl. Dominikański 1. Na otwarciu obecni byli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Dyrektor Departamentu Kultury Władysław Zawistowski, z-ca Dyrektora Departamentu ds. Kultury Beata Jaworowska, Prezes Spółki Kupcy Dominikańscy Krystyna Telepska Ciągadlak, przedstawiciele Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz media.

Odkrycie budowli w 2005 roku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku odsłoniło ukrytą przez przeszło 700 lat podziemną tajemnicę. Piwnica jest najstarszym murowanym obiektem zachowanym w Gdańsku, której historia sięga drugiej połowy XIII wieku. Wstępne oględziny obiektu wykazały, iż pomieszczenia pochodzą z czasów zanim do Gdańska przybyli Krzyżacy. Szczegółowe badania ujawniły tajemniczą przeszłość ceglanej budowli. Zachowany w doskonałym stanie obiekt okazał się refektarzem klasztoru Dominikanów. Owocem przeprowadzonych prac archeologicznych jest też odnalezienie pozostałości kuchni, a w niej dużego, ceglanego pieca.

- Na wyjątkowość Piwnicy Romańskiej składa się kilka czynników- objaśnia Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Po pierwsze jest to najstarsze wnętrze kubaturowe na terenie dawnego Gdańska, jest to jedyny do tej pory zachowany budynek, który przetrwał "rzeź Gdańska". Po drugie zastosowano tu unikatowy na skalę Polski system sklepień. Są to cztery pola sklepień eliptycznych wspartych na pendentywach i na filarze centralnym. Co więcej obiekt zachował się w takim stanie, że można było zrewaloryzować budowlę do wyglądu jaki prawdopodobnie miała w XIII wieku, w czasach swojej świetności. W latach późniejszych piwnica była przemurowywana, a cała struktura była nieczytelna – tłumaczy archeolog.

Najstarsze wnętrza Gdańska mają 54 metry kwadratowe, a ich efektowne sklepienie znajduje się na wysokości 3,5 m. Budynek usytuowany był na niskim paterze, około 1 metr zagłębiony w ziemi. Pomieszczenia najprawdopodobniej przestały być użytkowane po spaleniu miasta przez Krzyżaków w 1308 roku.

Na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku można zobaczyć przeszło 100 zabytków odkrytych podczas badań wykopaliskowych na Kępie Dominikańskiej. Są to nie tylko przedmioty codziennego użytku związane z życiem klasztoru. Prezentowane są również dewocjonalia z cmentarzyska, które odkryto podczas prac archeologicznych na tym terenie. Na szczególną uwagę zasługuje ossuarium (składowisko ludzkich szczątków) datowane na początek XVII wieku. Zachowane w stanie nienaruszonym od chwili zdeponowania kości stanowi świadectwo znaczenia kulturowego Gdańska.

Niewielki ceglany obiekt, zaadaptowany na mini muzeum potrafi przenieść gości w czasy wczesnego średniowiecza. Główną atrakcją romańskiego wnętrza jest eliptyczne sklepienie piwnicy wsparte na centralnym filarze. Eksponowanie detali architektonicznych odbywa się za pomocą spektaklu w koncepcji światło i dźwięk. Pokaz i zwiedzanie uzupełnia narracja wirtualnego przewodnika Dodatkowo w piwnicy prezentowany jest 10-cio minutowy film z animacjami 3D ukazujący wygląd Kępy Dominikańskiej w okresie osadnictwa. Film ma rekonstruować obraz kościoła oraz klasztoru na tle XIII-wiecznej panoramy Gdańska.

By przystosować romańskie pomieszczenia dla zwiedzających konieczne było przeprowadzenie wieloetapowych prac remontowo-konserwatorskich. Prace przy zabytkowych piwnicach sfinansowały następujące instytucje: miasto Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Od 2 stycznia 2015 r. skansen archeologiczny w sercu gdańskiej starówki będzie dostępny dla zwiedzających. Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Piwnica Romańska będzie otwarty od wtorku do niedzieli od 9:00 do 17:00. Bilety będzie można kupić w kasie znajdującej się w pawilonie przy placu Dominikańskim. Bilety dla dzieci i młodzieży do lat 16 będą kosztować 1 zł, ulgowe 5 zł, normalne 8 zł. Niedziela będzie dniem bezpłatnego wstępu. Ze względu na niewielką przestrzeń pomieszczeń jednocześnie będzie mogło zwiedzać je maksymalnie 10 osób, a czas zwiedzania będzie ograniczony do pół godziny. Po więcej informacji o Piwnicy Romańskiej zapraszamy na stronę internetową www.piwnicaromanska.org.

 

Autor tekstu: Paulina Sylka


(kliknij aby powiększyć)


Zapraszamy na wystawę
"Wielkie Królestwa Chrześcijańskie w Nubii"

24 października - 31 stycznia 2015 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej(kliknij aby powiększyć)

Korona Starego Gdańska

Podczas IV Światowego Zjazdu Gdańszczan odbędzie się premiera projektu nowej interinstytucjonalnej atrakcji turystycznej "Korona Starego Gdańska", która obejmuje osiem najważniejszych gdańskich punktów widokowych, znajdujących się na:

Wieży Ratusza Głównego Miasta,
Wieży Więziennej Muzeum Bursztynu
Wieży Kościoła św. Katarzyny,
Wieży Bazyliki Mariackiej,
Wieży Twierdzy Wisłoujście,
Wieży Przyrodników Muzeum Archeologicznego,
Górze Gradowej Centrum Hewelianum
Latarni Morskiej w Nowym Porcie i Kuli Czasu .

>>>WIĘCEJ<<<
>>>OBEJRZYJ<<<
!!! U W A G A !!!

Od dnia 01 marca 2011 roku obowiązują specjalne zniżkowe bilety dla rodzin wielodzietnych tj.:

Muzeum Archeologiczne ul. Mariacka 25/26:

Rodzina do czterech osób – 15 złotych - bilet rodzinny

Rodzina pięcioosbowa i więcej – 20,00 złotych - bilet rodzinny
W TYM DODATKOWO DLA RODZIN Z GDAŃSKA WSTĘP NA WIEŻĘ BEZPŁATNIE

 

Oddział Muzeum – CEA „Błękitny Lew” ul. Chmielna 53:

Rodzina do czterech osób - 26,00 złotych - bilet rodzinny

Rodzina pięcioosobowa i więcej – 20,00 złotych - bilet rodzinny, w tym dodatkowo dla rodzin z Gdańska dodatkowe zniżki na „urodziny w Muzeum”

 

S e r d e c  z n i e     z a p r a s z a m y  !!!
 

e

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
jest instytucją finansowaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego
ZABYTEK MIESIĄCA
styczeńarcheoBiuletyn Informacji Publicznejarcheo

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wypromuj również swoją stronę stronę

Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew"

Wypromuj również swoją stronę

Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Wypromuj również swoją stronę

 

Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku laureatem nagrody Unii Europejskiej
w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
"Europa Nostra"archeo

FESTYN HISTORYCZNY
"WEHIKUŁ CZASU"


archeo


Medal dla MAG
na MTT 2009

MTT 2009
archeo

BUDOWA
PAWILONU

PROJEKT GRODZISKO
PAWILON
archeo

Grodzisko w SopocieGrodzisko w Sopocie
archeo